RO. Trăim viața pe repede înainte, fără prea mult timp pentru a reflecta la ceea ce am trăit, la trecutul nostru, la lucrurile care ni s-au întâmplat, situațiile dificile prin care am trecut… oamenii care ne-au ajutat sau din contră.

Observ tot mai des că oamenii au parcă o tendință default de a se victimiza, de a considera că suferința lor din trecut este unică, că toți ceilalți au avut vieți perfecte și că ei chiar au un motiv să fie triști.

Știi ce am învățat?

Că viața se întâmplă pentru noi și nu împotriva noastră.

Toate experiențele trăite ne-au făcut mai puternici, ne-au învățat să stăm ferm pe picioarele noastre, ne-au învățat să nu ne mai clătinăm instant când bate puțin vântul, ne-au dat oportunitatea de a ne descoperi și de a înțelege de ce suntem capabili cu adevărat.

Am înțeles că greșelile sunt niște cadouri care ne ajută să evoluăm dacă învățăm din ele.

Crezi că o singură întrebare îți poate schimba viața?

Eu da, pentru că am experimentat asta.

Ce-ar fi să schimbăm o întrebare pe care o auzim peste tot în jurul nostru…

– De ce mi se întâmplă mie?

Întrebarea asta te pune direct în postura de victimă.

cu

– Cu ce scop experimentez asta?

Întrebarea asta te pune în total control de a schimba semnificația a ceea ce ți se întâmplă  și a vedea partea bună din orice situație.

Care este scopul acestei experiențe? / Ce pot învăța de aici? / Ce este bun în această situație? / Care este lecția pe care o pot învăța? / Pe cine pot ajuta în urma acestei experiențe? / Suferința cui o pot opri cu înțelegerea pe care o am acum?

Dacă ținem ochii deschiși și acordăm puțină atenție, s-ar putea să observăm că toate lucrurile prin care trecem ne învață ceva. Că tot ce am trăit până acum ne-a învățat ceva, că toate greutățile au avut un scop, că nu devenem persoanele care suntem azi dacă acele lucruri nu ni se întâmplau.

Atunci când schimbăm semnificația pe care o dăm lucrurilor care ni se întâmplă, viața se schimbă și ea, pentru că totul începe să aibă sens.

Crezi că ai putea să ajuți pe cineva să nu mai treacă prin ce ai trecut tu? Crezi că dacă ai împărtăși lecțiile pe care le-a învățat în urma experiențelor tale, ai ajuta pe cineva?

Atunci, te încurajez cu drag să o faci.

S-ar putea să-ți placă și:  Ce este și cum să oprești mâncatul emoțional

Lumea asta are nevoie atât de mult de vulnerabilitate și de renunțarea la idea de perfecțiune. 🙂

ENG.

We are living life on fast forward, without much time to reflect on what we have lived in our past, things that have happened, difficult situations we went through… people who helped us or the opposite.

I see more and more like a trend people who choose as a default to play victim, to believe that their past suffering is unique and everybody else had perfect lives and they really have a reason to be sad.

You know what I learned?

That life happens for us and not to us.

All experiences have made us stronger, we have learned to stand firmly on our feet, we have learned to never falter when a little wind blows, they have given us the opportunity to discover and understand what we are really capable of.

Mistakes are gifts that help us evolve if we learn from them.

Do you think one question can change your life?

I do, because I have experienced it.

What if we could change a question we hear all around us …

Why me?

This questions puts you by default in a victime role.

with

What for?

This question allows you to take control over the meaning the situations has and how you will respond to it.

What is the purpose of this experience? / What can I learn from this? / What is good in this situation? / What is the lesson I can learn? / Who can I help after this experience? / What suffering  can I stop with the understanding that I have now?

If you keep your eyes open and you pay attention, you can see that all the things that we have experienced are teaching us something. We would not be the same persons we are today without all this experiences.

When we change the meaning that we give to things that happen to us, life also changes, because everything starts to make sense.

Do you think you could help someone prevent living what you went through? Do you think that if you share the lessons you have learned from your experiences, you could help someone?

If so, I encourage you to do it.

This world needs more vulnerable human beings and giving up the idea of ​​perfection. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *